Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı
  
  ***************************************
  *                   *
  *  AIX için RexxUtil Kütüphanesi  *
  *                   *
  ***************************************

  AIX İşletim Dizgesi Altında REXX İle Uygulama Geliştirenlere ...

  İ Ç İ N D E K İ L E R
  =====================

  *  Teşekkür

  *  Önsöz

  *  Kim Okumalı

  *  Sözdizimi

  *  "RexxUtil" Hakkında

  *  Sorgulama/Kurulum/Kaldırma

  *  İşlevler

  *  Sözlükçe

  *  Kaynakça

  *  Sonsöz

  *  Telif Hakkı

  ISBN Belirtimi
  --------------

  975 - 98484 - 2 - 2

  EAN Çizgisel Düzgü Belirtimi
  ----------------------------

  978 - 975 - 98484 - 2 - 2