KKTM (Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali) :: ME (Muhammed ESED)Bu meal, Dizge/24 ( HHO ) yanınca düzenlenmiş olup özgünlük hakkı Dizge/24'ündür.

[ Sarıt ( olağan ) ] - [ Sarıt ( örgüağ ) ] 1. Fatiha ( 7 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 2. Bakara ( 286 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 3. Ali İmran ( 200 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 4. Nisa ( 176 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 5. Maide ( 120 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 6. Enam ( 165 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 7. Araf ( 206 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 8. Enfal ( 75 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 9. Tevbe ( 129 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 10. Yunus ( 109 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 11. Hud ( 123 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 12. Yusuf ( 111 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 13. Rad ( 43 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 14. İbrahim ( 52 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 15. Hicr ( 99 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 16. Nahl ( 128 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 17. Isra ( 111 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 18. Kehf ( 110 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 19. Meryem ( 98 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 20. Taha ( 135) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 21. Enbiya ( 112 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 22. Hac ( 78 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 23. Muminun ( 118 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 24. Nur ( 64 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 25. Furkan ( 77 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 26. Suara ( 227 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 27. Neml ( 93 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 28. Kasas ( 88 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 29. Ankebut ( 69 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 30. Rum ( 60 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 31. Lokman ( 34 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 32. Secde ( 30 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 33. Ahzab ( 73 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 34. Sebe ( 54 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 35. Fatir ( 45 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 36. Yasin ( 83 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 37. Saffat ( 182 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 38. Sad ( 88 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 39. Zümer ( 75 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 40. Mumin ( 85 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 41. Fussilet ( 54 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 42. Sura ( 53 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 43. Zuhruf ( 89 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 44. Duhan ( 59 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 45. Casiye ( 37 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 46. Ahkaf ( 35 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 47. Muhammed ( 38 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 48. Fetih ( 29 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 49. Hucurat ( 18 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 50. Kaf ( 45 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 51. Zariyat ( 60 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 52. Tur ( 49 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 53. Necm ( 62 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 54. Kamer ( 55 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 55. Rahman ( 78 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 56. Vakia ( 96 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 57. Hadid ( 29 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 58. Mücadele ( 22 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 59. Haşr ( 24 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 60. Mümtahine ( 13 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 61. Saf ( 14 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 62. Cuma ( 11 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 63. Münafikun ( 11 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 64. Tegabun ( 18 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 65. Talak ( 12 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 66. Tahrim ( 12 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 67. Mülk ( 30 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 68. Kalem ( 52 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 69. Hakka ( 52 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 70. Mearic ( 44 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 71. Nuh ( 28 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 72. Cin ( 28 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 73. Müzzemmil ( 20 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 74. Müddessir ( 56 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 75. Kıyamet ( 40 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 76. İnsan ( 31 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 77. Murselat ( 50 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 78. Nebe ( 40 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 79. Naziat ( 46) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 80. Abese ( 42 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 81. Tekvir ( 29 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 82. İntifar ( 19 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 83. Mutaffifin ( 36 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 84. İnsikak ( 25 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 85. Buruc ( 22 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 86. Tarik ( 17 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 87. Ala ( 19 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 88. Gasiye ( 26 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 89. Fecr ( 30 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 90. Beled ( 20 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 91. Şems ( 15 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 92. Leyl ( 21 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 93. Duha ( 11 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 94. İnşirah ( 8 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 95. Tin ( 8 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 96. Alak ( 19 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 97. Kadir ( 5 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 98. Beyyine ( 8 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 99. Zilzal ( 8 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 100. Adiyat ( 11 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 101. Karia ( 11 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 102. Tekasür ( 8 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 103. Asr ( 3 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 104. Hümeze ( 9 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 105. Fil ( 5 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 106. Kureyş ( 4 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 107. Maun ( 7 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 108. Kevser ( 3 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 109. Kafirun ( 6 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 110. Nasr ( 3 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 111. Leheb ( 5 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 112. İhlas ( 4 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 113. Felak ( 5 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]

 114. Nas ( 6 ) - [ Yerel ] | [ Dizge/24 ] | [ Kuran.gen.tr ]