Linux için RexxUtil Kütüphanesi - Kaynakça
  ==========================================

  *  REXX Programlama Dili

     REXX programlama dili hakkında hazırlanmış ilk Türkçe
     yayın olan ve tarafımdan yazılan bu elektronik kitaba

     http://www.halukpolat.com/tr/kitaplar/rexx/

     şeklindeki URL bulunağından ulaşılabilir.

  *  REXX Language Association

     REXX programlama dili üzerine kurulmuş ve uluslararası
     niteliği olan dernek. Derneğin ağ sayfasına

     http://www.rexxla.org/

     şeklindeki URL bulunağından ulaşılabilir.

  *  Mark HESSLING

     REXX programlama dilinin değişik işletim dizgelerinde
     çalışan Regina isimli uyarlamasını yazan ve ücretsiz
     olarak yayınlayan bu şahsın ağ sayfasına

     http://www.rexx.org/

     şeklindeki URL bulunağından ulaşılabilir.

  *  Open Object REXX

     Object REXX programlama dilinin "Açık Kaynak" düşünüsü
     altında oluşturulan sürümüne ve bu sürüm üzerindeki
     çalışma öbeği hakkındaki ağ sayfasına

     http://www.oorexx.org/

     şeklindeki URL bulunağından ulaşılabilir.

  *  Linux işletim dizgesi, REXX programlama dili ve diğer
     konularda bilgi içeren şahsıma ait ağ sayfama

     http://www.halukpolat.com/

     şeklindeki URL bulunağından ulaşılabilir.

  İçindekiler