Linux için RexxUtil Kütüphanesi - Kim Okumalı
  =============================================

  Bu kitap, Linux işletim dizgesi altında kullanımı söz konusu olan
  Object REXX yorumlayıcısı ile gelen "RexxUtil" isimli işlev
  kütüphanesine ait bileşenler hakkında bilgi vermek amacıyla
  hazırlanmıştır.

  Bu kitabı okuması gereken kişiler

  *  Linux işletim dizgesinde RexxUtil kütüphanesine ait bileşenleri
     kullanarak uygulama geliştirmek isteyenler

  şeklinde tanımlanmıştır.

  İçindekiler