Linux için RexxUtil Kütüphanesi - Önsöz
  =======================================

  VM/SP (Virtual Machine/System Product; Varsayılan Makine/Dizge Ürünü)
  anaçatı bilgisayarlarında kullanımı söz konusu olan VM/CMS (Virtual
  Machine/Conversational Monitoring System; Varsayılan Makine/
  Etkileşimli Görüntüleme Dizgesi) işletim dizgesinde ilk olarak 
  kullanılmaya başlanan ve ardı sıra kişisel bilgisayarlarda kullanımı 
  söz konusu olan OS/2 işletim dizgesi için yeniden yapılandırılan 
  REXX programlama dili, sahip olduğu ortak deyimlerin ve yerleşik 
  işlevlerin dışında, kullanıldığı farklı işletim dizgelerine özgü 
  olan ve olmayan bazı işlev kütüphanelerine de sahiptir.

  Bu işlev kütüphanelerinden birisi de "RexxUtil" işlev
  kütüphanesidir. Bu kütüphanenin, Linux işletim dizgesine özgü
  uyarlaması hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanan bu kitap,
  Linux işletim dizgesinde kullanımı söz konusu olan nesne yönelimli
  REXX yorumlayıcısı (Object REXX programlama dili yorumlayıcısı)
  kullanılarak gerçekleştirilen uygulamaları da içerir.

  "İşlevler" başlığı altında dizelgelenen işlevlerin tamamı
  Object REXX yorumlayıcısına özgüdür.

  Linux işletim dizgesinde "RexxUtil" kütüphanesinin kullanımı üzerine
  yazdığım bu kitabımın katı çoğaltı (hardcopy) şeklinde yazılmış bir
  örneği yoktur.

  Bundan dolayı, HTML (Hyper Text Markup Language; Üstün Metin
  Anlamlandırma Dili) kullanılarak yumuşak çoğlatı (softcopy)
  şeklinde hazırlanmıştır.

  Bu yayınımı Linux işletim dizgesi altında REXX programlama dilini
  kullanarak uygulama geliştirenlere adıyorum.

  Linux işletim dizgesi altında REXX ile uygulama geliştirenlere
  yardımcı olacağını ümit ettiğim bu yayınımın, siz değerli
  okuyuculara yararlı olduğunu görmek beni son derece
  hoşnut ve mutlu edecektir.

  Saygılarımla...
  Haluk POLAT

  01 Haziran 2006 (01/06/2006) - Perşembe

  İçindekiler