Linux için RexxUtil Kütüphanesi - "RexxUtil" Hakkında
  =====================================================

  RexxUtil, Linux işletim dizgesi altında kullanımı söz konusu olan
  Object REXX ile birlikte gelen bir işlev kütüphanesidir.

  Bu kütüphane kullanılarak, Linux işletim dizgesi altında TUI(Text
  User Interface; Metinsel Kullanıcı Arayüzü) ortamları için
  geliştirilecek uygulamalarda önemli kazanımlar elde edilir. 

  Ayrıca, işletim dizgesine ait bazı temel işlevler de bu kütüphane
  bileşenleri yardımıyla rahatlıkla kullanılır.

  İçindekiler