Linux için RexxUtil Kütüphanesi - Sorgulama/Kurulum/Kaldırma
  ============================================================

  RexxUtil kütüphanesine ait bileşenlerin kullanılabilmesi için
  öncelikli olarak kütüphanenin yüklü olup olmadığının denetlenmesi
  ve yüklü değilse yüklenmesi gerekir.

  Kütüphaneye ait işlevlerle ilintili işlemler bittiğinde,
  hafızanın rahatlaması için yüklenen kütüphanenin kaldırılması
  gereklidir.

     Sorgulama
     ---------

       RC = RxFuncQuery('SysLoadFuncs')

       diziliminin kullanılması sonucu sıfır (0) dönüş değeri elde
       edilirse, RexxUtil kütüphanesi yüklü demektir. Eğer bir (1)
       değeri elde edilirse, RexxUtil kütüphanesi yüklü değildir.

     Kurulum
     -------

       RC = RxFuncAdd('SysLoadFuncs', 'RexxUtil', 'SysLoadFuncs')

       diziliminin kullanılması sonucu sıfır (0) dönüş değeri elde
       edilirse, RexxUtil kütüphanesi başarılı bir şekilde
       yüklenmiş demektir.

       Bu işlemin ardı sıra

          Call SysLoadFuncs

       dizilimi kullanılarak, RexxUtil kütüphanesine ait tüm
       bileşenler etkin hale getirilir.

     Kaldırma
     --------

       RC = RxFuncDrop('SysLoadFuncs')

       diziliminin kullanılması sonucu sıfır (0) dönüş değeri elde
       edilirse, RexxUtil kütüphanesi başarılı bir şekilde hafızadan
       kaldırılmış demektir.

  İçindekiler