Linux için RexxUtil Kütüphanesi - Sözdizimi
  ===========================================

  Bu kitap içerisinde yer alan "RexxUtil" kütüphanesine ait
  işlevlerin çağrılmasında iki farklı yöntem kullanılmaktadır.

  Bunlardan biricinsi, işlevsel kullanımdır. Bu kullanımda,
  ilgili işlevin sonucu bir değişkene aktarılır ve bu
  değişkendeki değer kullanılır. Bu kullanıma örnek olarak,

  surum = SysVersion()
  Say 'Sürüm Bilgisi : ' surum

  şeklindeki düzgü kesiti verilebilir.

  İkinci yöntem de yordamsal kullanımdır. Bu kullanımda,
  ilgili işlevin sonucu "RESULT" adı verilen özel bir
  değişkene aktarılır ve bu değişkendeki değer
  kullanılır. Bu kullanıma örnek olarak da

  Call SysVersion
  Say 'Sürüm Bilgisi : ' RESULT

  şeklindeki düzgü kesiti verilebilir.

  İçindekiler