Linux için RexxUtil Kütüphanesi - Sözlükçe
  ==========================================

  Bu kitap içerisinde kullanımı söz konusu olan öz Türkçe
  karşılıkların anlamları, izleyen satırlarda belirtildiği
  gibidir.

  Ağ Sayfası : Web Page

  Anababa : Ebeveyn

  Anaçatı : Mainframe

  Belgi : Profil

  Biçem : Stil

  Bulunak : Adres

  Buyruk : Komut

  Çatalağız : Delta

  Çevrimiçi : On-Line

  Değiştirge : Parametre

  Dikeç : Kolon

  Dizelge : Liste

  Dizge : Sistem

  Dizgi : String, Katar

  Dizin : Klasör, Directory

  Dizinli Değişken : Array

  Düzgü : Kod

  Eleştirili : Kritik

  Gönderim : Gönderme İşlemi, Kaynak Gösterim İşlemi

  İleti : Mesaj

  İstemlendirim : Requesting

  İşlev : Fonksiyon

  İzlence : Program

  Katı Çoğaltı : Hardcopy

  Kip : Mod

  Öbek : Grup

  Örüntü : Kalıp, Şablon

  Özdevimli : Otomatik

  Özek : Merkez

  Simge : İkon, Sembol

  Sözdizimi : Syntax

  Sözlükçe : Glassory

  Tutamaç : Handle

  Uğraşı : Meşgul, Meşguliyet

  Varsayılan : Default

  Yordam : Rutin

  Yumuşak Çoğaltı : Softcopy

  İçindekiler