Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı

REXX Programlama Dili

İçindekiler

Teşekkür

Önsöz

Kim Okumalı

REXX Hakkında

Betik İsimlendirme

Betik Yürütme

Sözdizim Esasları

İlk Satır

Açıklama Satırları

Satır Devamlılığı

Değer Atama

Veri Değerleri

Yapısal Değişkenler

Dizinli Değişkenler

İlişkisel Dizinli Değişkenler

Dizgi Birleştirme

Matematiksel İşleçler

Karşılaştırma İşleçleri

Mantıksal İşleçler

Karar Verme Yapıları

Döngü İşlemleri

İşletim Dizgesi Buyrukları

Buyruk Satırı Değiştirgeleri

Ortam Değişkenleri

Alt Yordamlar ve İşlevler

Parçalama

Harici Veri Kuyruğu

Yığıt Kullanımı

Anahtar Kelimeler

Yerleşik İşlevler

Dosya İşlemleri

Durumlar ve Tuzaklar

Özel Değişkenler

Sözlükçe

Kaynakça

Sonsöz

Telif Hakkı

 


 

ISBN 975 - 96618 - 2 - 9