Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı *************************** * * * RxFTP Kütüphanesi * * * *************************** FTP Olanağını İnsanlığa Kazandıranlara ... İ Ç İ N D E K İ L E R ===================== * Teşekkür * Önsöz * Kim Okumalı * Sözdizimi * "RxFTP" Hakkında * Sorgulama/Kurulum/Kaldırma * İşlevler * Dönüş Değerleri * Örnek Uygulama * Sözlükçe * Kaynakça * Sonsöz * Telif Hakkı ISBN Belirtimi -------------- 975 - 98484 - 6 - 5 EAN Çizgisel Düzgü Belirtimi ---------------------------- 978 - 975 - 98484 - 6 - 0