Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı ********************** * * * RxFTP Sınıfı * * * ********************** Open Object REXX Geliştiricilerine ... İ Ç İ N D E K İ L E R ===================== * Teşekkür * Önsöz * Kim Okumalı * Sözdizimi * "RxFTP" Sınıfı Hakkında * Kurulum * Yöntemler * Eksel Yöntem Öznitelikleri * Örnek Uygulama * Sözlükçe * Kaynakça * Sonsöz * Telif Hakkı ISBN Belirtimi -------------- 975 - 98484 - 7 - 3 EAN Çizgisel Düzgü Belirtimi ---------------------------- 978 - 975 - 98484 - 7 - 7