Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı **************************** * * * RxSock Kütüphanesi * * * **************************** İnternet Olanağını İnsanlığa Kazandıranlara ... İ Ç İ N D E K İ L E R ===================== * Teşekkür * Önsöz * Kim Okumalı * Sözdizimi * "RxSockk" Hakkında * Sorgulama/Kurulum/Kaldırma * Değiştirgeler ve Dönüş Değerleri * Dizinli Değişkenler * "errno" Özel Değişkeni * "h_errno" Özel Değişkeni * İşlevler * Sözlükçe * Kaynakça * Sonsöz * Telif Hakkı ISBN Belirtimi -------------- 975 - 98484 - 8 - 1 EAN Çizgisel Düzgü Belirtimi ---------------------------- 978 - 975 - 98484 - 8 - 4