Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı **************************************** * * * UNIX için RexxUtil Kütüphanesi * * * **************************************** UNIX Türevli İşletim Dizgeleri Altında REXX İle Uygulama Geliştirenlere ... İ Ç İ N D E K İ L E R ===================== * Teşekkür * Önsöz * Kim Okumalı * Sözdizimi * "RexxUtil" Hakkında * Sorgulama/Kurulum/Kaldırma * İşlevler * Sözlükçe * Kaynakça * Sonsöz * Telif Hakkı ISBN Belirtimi -------------- 975 - 98484 - 5 - 7 EAN Çizgisel Düzgü Belirtimi ---------------------------- 978 - 975 - 98484 - 5 - 3