Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı *************************** * * * Vim Yazımlayıcısı * * * *************************** Trabzon İli, Çaykara İlçesi, Karaçam Kasabası İnsanlarına ... İ Ç İ N D E K İ L E R ===================== * Teşekkür * Önsöz * Kim Okumalı * "vim" Hakkında * Buyruk Satırı Değiştirgeleri * Temel Değişkenler * Özel Değişken İsimleri * İçsel Değişkenler * Sabitler * Matematiksel İşleçler * Mantıksal İşleçler * Dizgi/Düzenli İfade Karşılaştırımı * Dizgi Karşılaştırımı * Değişken Silme * ":echo" Deyimi * Denetim Deyimleri * ":execute" Deyimi * Özel İşlevler * Kullanıcı Tanımlı Buyruklar * Yerleşik İşlevler * Kullanılmayan İşlevler * Kaynak Nesne Dosyaları * Sözlükçe * Kaynakça * Sonsöz * Telif Hakkı ISBN Belirtimi -------------- 975 - 00742 - 0 - 3 EAN Çizgisel Düzgü Belirtimi ---------------------------- 978 - 975 - 00742 - 0 - 2